เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) นำโดยคุณอารมณ์ ชำนาญดี พร้อมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามามอบเพื่อสร้างรั้งและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร และมีเทศน์แหล่หนึ่งธรรมมาศ จากนั้นจึงมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและถวายเพลพระ มีเจ้าภาพมาร่วมบริจาคเป็นโรงทานให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้รับประทานอาหารทั้งช่วงเช้าและช่วงเที่ยง ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า รร.วัดวนาสันต์ฯทุกรุ่น เจ้าภาพโรงทานตลอดจนพี่น้องชาวบ้านโศกนาคทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำผ้าป่าเพื่อการศึกษามามอบให้ทางโรงเรียน  

 

     
     
   

Go to top