ขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้โอกาส รร.วัดวนาสันต์สู่ฝันที่เป็นจริง.....
กับสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559
ประกาศแล้ววันนี้ครับ

Go to top