ที่ ศธ 04085/ว4468

ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

เรื่อง  "โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง" เพื่อหาทุนซื้อจักรยานให้เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีและมีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน

Go to top