ประกาศศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เรื่องผลการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาครอบที่ 1 ปี 2559

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”