ประกาศศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เรื่องผลการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาครอบที่ 2 เพื่อเข้าคัดเลือกระดับประเทศ ปี 2559

ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”