คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยท่านศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต4 พร้อมด้วย นายบรรเจนต์  ลิไธสง ผอ.รร.อนุบาลนาโพธิ์ (กตปน.) นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผอ.รร.วัดสุคันธารย์ (ประธานกลุ่มบ้านใหม่ฯ1) นายวิชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ ผอ.รร.บ้านกอกดอนพยอม(ประธานกลุ่มบ้านใหม่ฯ2) และนางเสมอจิตต์  ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ ได้มาติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562 

Go to top