จากการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ของศิษย์เก่าเมื่อปีที่แล้วสู่ผลงานความภาคภูมิใจในในปีนี้โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ได้ชนะเลิศในระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 9 รายการ และเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559ได้ชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะแข่งในวันที่ 7-9 ธันวาคมนี้จำนวน 1 รายการ คือรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้น ป.4-6  โดย เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง และเด็กหญิงนภาวัลย์  ประสมทอง และได้รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ คือการแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 โดย เด็กชายวรโชติ  โลนไธสงและได้รางวัลอื่นๆอีกรวม 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง อยู่ในอันดับ 70 จาก 194 โรงเรียน

 

Go to top