โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิชิราวุธและวันประถมศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกับคณะลูกเสือจากโรงเรียนในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จำนวน 21 โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทำการถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยพระองค์ทรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประถมศึกษาอย่างดียิ่งและทรงเป็นผู้พระราชทานพระราชบัญญัติประถมศึกษา ฉบับ พุทธศักราช 2464 เป็นฉบับแรก จึงเป็น "วันประถมศึกษาแห่งชาติ" ด้วย

 

********************************

 

Go to top