โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" มีกิจกรรมการอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี การมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมอบรางวัลผลงานนักเรียน มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละห้อง และเล่นเกมส์แสดงความสามารถเพื่อรับรางวัลด้วย ได้รับเกียรติจาก กำนันโกสุม มนัสสิลา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสิริศักดิ์ สุรอารีย์กุล ผจก.ธกส.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และคณะได้มอบของขวัญและของที่ระลึกให้กับเด็กๆทุกคน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนบ้านโศกนาคเป็นอย่างดี


Go to top