14 พ.ย.60 คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมผู้ปกครองชาวบ้านโศกนาคร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาฐานการเรียนรู้ปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ได้รับเกียรติจากท่านสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มาพบปะเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

Go to top