24 พ.ย.60 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดและในหมู่บ้าน  

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”