ร่วมนำเสนอโครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ร่วมนำเสนอโครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9
บุญประทายข้าวเปลือก โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย
บุญประทายข้าวเปลือก โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย
IMAGE บุญประทายข้าวเปลือก โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564 [อ่าน: 7]
          ครูนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาค... Read More...
IMAGE นำเสนอโครงงานในมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 [อ่าน: 99]
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ร่วมนำเสนอโครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด... Read More...
IMAGE "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" สร้างสัมพันธ์สายใยรัก คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 [อ่าน: 54]
  ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์ๆ ซึ่งได้น้อมนำ... Read More...
IMAGE รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลูกคน สพฐ.ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563 [อ่าน: 81]
     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พร้อมด้วย นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์... Read More...

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top