ร่วมนำเสนอโครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ร่วมนำเสนอโครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9
บุญประทายข้าวเปลือก โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย
บุญประทายข้าวเปลือก โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย
IMAGE ร่วมต้อนรับและนำเสนอ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ การในลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 14]
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง... Read More...
IMAGE การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียน STAND ALONE จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 10]
           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายพนม ศรีนอก... Read More...
IMAGE รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 14]
       เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นายเชิดชัย รักษาอินทร์ และนางสำเนียง ประนัตศรี... Read More...
IMAGE บุญประทายข้าวเปลือก โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564 [อ่าน: 24]
          ครูนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาค... Read More...

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top