<- เอกลักษณ์... "โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้บูรณาการ" # อัตลักษณ์... "ยิ้มไหว้ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย"->

บอกกล่าวเล่าแจ้ง

IMAGE กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ฤดูกาลปี พ.ศ. 2564
วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2564 [อ่าน: 16]
คณะครูนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน... Read More...
IMAGE การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2564 [อ่าน: 10]
      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ นายทานิน  จันทะขาล... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน Stand Alone
วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 [อ่าน: 9]
  นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รายงานความพร้อม... Read More...
IMAGE การอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site
วันเสาร์, 18 กันยายน 2564 [อ่าน: 25]
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และ ITA2021ด้วย Google Site เมื่อวันที่ 18... Read More...
IMAGE
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ฤดูกาลปี พ.ศ. 2564
วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2564 [อ่าน: 16]
คณะครูนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน... Read More...
IMAGE
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2564 [อ่าน: 10]
      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ นายทานิน  จันทะขาล... Read More...
IMAGE
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน Stand Alone
วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 [อ่าน: 9]
  นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รายงานความพร้อม... Read More...

OIT เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว "วนาสันต์สัมพันธ์"

Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.