นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจ โครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9
นำเสนอข้อมูลต่อ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ การในลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง STAND ALONE
IMAGE รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ กตปน. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 [อ่าน: 93]
                วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ... Read More...
IMAGE ร่วมต้อนรับและนำเสนอ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ การในลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 29]
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง... Read More...
IMAGE การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียน STAND ALONE จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 19]
           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายพนม ศรีนอก... Read More...
IMAGE รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 27]
       เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นายเชิดชัย รักษาอินทร์ และนางสำเนียง ประนัตศรี... Read More...

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top