ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชนัญชิดา  ดอกไธสง / ด.ญ.นภาวัลย์  ประสมทอง และนางจุไรรัตน์  จันทะขาล/นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์  ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
"ร่วมส่งกำลังแรงใจให้ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รร.วัดวนาสันต์ฯ สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ" ต่อไปGo to top