นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 มอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ในคราวการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดย นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) เป็นผู้รับมอบ

Go to top