29 พ.ย.60 รับโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในงานรวมพลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560 ณ หอประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มอบโดย ท่าน ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 

Go to top