วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นกิจกรรมที่มุ่งประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาของชุมชนและสังคม

 

Go to top