โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ได้รางวัลชนะเลิศ 7 รายการ จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป รายละเอียดมีดังนี้

Go to top