วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ร่วมนำเสนอโครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อคนบุรีรัมย์ฟันดี ตามวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานท่านธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการนำเสนอครั้งนี้ โดยโรงเรียนได้รับโอกาสจากคุณหมอฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นำเสนอโครงงานขนมกล้วยอ่อนหวาน ที่นำผลผลิตจากกล้วยที่มีในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นขนมกล้วยที่ไม่ใช้น้ำตาลและนำเมล็ดธัญพืชต่างๆ มาตกแต่งเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยผู้จัดทำประกอบด้วย ด.ญ.กรวรรณ นามมนตรี ด.ญ.บุญญารัตน์ เหลี่ยมไธสง ด.ญ.นิชดา รูปไข่ และ ด.ญ.กัญญาวีร์ ลวกไธสง มีคุณครูอุษา ราชมะโฮง และคุณครูนุชรินทร์ เฮียงโฮม เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

 

 

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top