ครูนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาค และท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและบุญประทายข้าว ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ปีนี้ได้ข้าวเจ้า 71 กระสอบ ข้าวเหนียว 27กระสอบ รวมทั้งสิ้น 98 กระสอบ ยอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯจำนวน 93,969 บาท ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เทอญ. สาธุ ⯑


 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top