นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายถิร บุญศักดาพร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รมช.กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหนังสือที่ระลึก "1 ขวบปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กนกวรรณ วิลาวัลย์" ให้นายทานิน จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ที่ได้ร่วมนำเสนอวีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone) จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top