กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และ ITA2021ด้วย Google Site เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 นายทานิน จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)เป็นวิทยากรให้การอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได้ด้วยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียน ได้ทุกที่ทุกเวลา มีคุณครูจาก รร.บ้านกม.ศูนย์ /วัดสระจันทร์/บ้านหนองเรือ/และบ้านดอนอีลุ่ม เข้าร่วมพัฒนาด้วย
 
 
 
 
 
 
Go to top