เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา ครูนักเรียน และชาวบ้านโศกนาค จัดแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูจำลอง  รักเป้า เนื่องในโอากาสเกษียณอายุราชการ โดย นายเล็ง  พยุงแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติได้แก่ นายอภิรัตน์  ลิ้มรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายอมร  แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ซึ่งมี นายโกสุม  มนัสสิลา กำนันตำบลแดงใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ เป็นประธานในการดำเนินงาน
             กิจกรรมประกอบด้วยเวลา 17.30 น. เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ จากนัั้นเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิต การแสดงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เป็นอย่างดี คุณครูจำลอง  รักเป้า ได้ทุ่มเทและเสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจ มีความมุ่งมั่นพยายามอบรมสั่งสอนศิษย์มาโดยตลอด 37 ปีในการรับราชการ

 

 

ภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูจำลอง >> https://drive.google.com/drive/folders/16X57kkSsToJzuUs-evv8obGf-nrJSqmb?usp=sharing

 

Go to top