ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชนัญชิดา  ดอกไธสง / ด.ญ.นภาวัลย์  ประสมทอง และนางจุไรรัตน์  จันทะขาล/นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์  ครูผู้ฝึกสอน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
"ร่วมส่งกำลังแรงใจให้ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รร.วัดวนาสันต์ฯ สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ" ต่อไปGo to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.