<- เอกลักษณ์... "โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้บูรณาการ" # อัตลักษณ์... "ยิ้มไหว้ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย"->

บอกกล่าวเล่าแจ้ง

IMAGE ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน Stand Alone
วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 [อ่าน: 5]
  นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รายงานความพร้อม... Read More...
IMAGE การอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site
วันเสาร์, 18 กันยายน 2564 [อ่าน: 19]
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และ ITA2021ด้วย Google Site เมื่อวันที่ 18... Read More...
IMAGE โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ฤดูกาลปี 2564
วันศุกร์, 06 สิงหาคม 2564 [อ่าน: 9]
โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทยภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A ----------------------------------------- วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 [อ่าน: 17]
การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน... Read More...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทานิน  จันทะขาล

ข้อมูล OIT โรงเรียนสุจริต

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Go to top