<- เอกลักษณ์... "โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้บูรณาการ" # อัตลักษณ์... "ยิ้มไหว้ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย"->
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจ โครงงานขนมไทยอ่อนหวานในงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9
นำเสนอข้อมูลต่อ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ การในลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง STAND ALONE

บอกกล่าวเล่าแจ้ง

OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment

ดาวน์โหลด โครงสร้างองค์กร (3) (ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
IMAGE กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 [อ่าน: 13]
การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 [อ่าน: 15]
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามมัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ... Read More...
IMAGE รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ กตปน. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 [อ่าน: 130]
        วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)... Read More...
IMAGE การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียน STAND ALONE จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน: 36]
           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา... Read More...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทานิน  จันทะขาล

OIT-ข้อมูลโรงเรียนสุจริต

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Go to top