โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
เว็บไซต์โรงเรียน : https://www.wanasan.ac.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/wanasanschool

Watwanasan (Soknaksamukkee) School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

 

 

Go to top